Choroba hemoroidalna - powszechna dolegliwość

Choroba hemoroidalna to najczęstsza choroba proktologiczna. To także najczęstszy powód konsultacji lekarskich, zarówno w gabinetach proktologicznych, chirurgicznych, ale także lekarza rodzinnego. To trzecia najczęstsza przyczyna konsultacji w poradni gastroenterologicznej, z blisko 4 milionami konsultacji rocznie. 

Dokładne dane epidemiologiczne są niestety trudne do jednoznacznego oszacowania. Według publikacji naukowych, występowanie choroby szacuje się pomiędzy 4% – 85%. Tak duża rozbieżność związana jest z wieloma czynnikami. Po pierwsze, choroba ta ciągle postrzegana jest jako wstydliwa. Stąd nie wszyscy pacjenci, w różnych stadiach choroby poddają się diagnostyce oraz leczeniu. Po drugie, z uwagi na szeroką dostępność  „preparatów na hemoroidy”, część pacjentów stosuje je sama bez kontroli lekarskiej. Po trzecie, wynika to także z niejednoznaczności rejestracji wykonanych procedur leczniczych i rozpoznania choroby.  Po czwarte, brak objawów choroby nie wyklucza jej obecności. 

Aktywność fizyczna jest istotnym elementem w zapobieganiu chorobie hemoroidalnej
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit.

Blisko połowa pacjentów z choroba hemoroidalną (najczęściej w I stopniu), potwierdzoną podczas kolonoskopii wykonywanej z innych powodów chorobowych przewodu pokarmowego, nigdy nie miała objawów choroby lub nie wiązała ich z chorobą hemoroidalną. 

Występowanie choroby hemoroidalnej wiąże się ściśle z wiekiem. Szacuje się, że ponad 50% pacjentów powyżej 50 roku życia miewa dolegliwości związane z chorobą hemoroidalną. Taka korelacja związana jest z wieloma aspektami zarówno patofizjologicznymi przewodu pokarmowego obserwowanego ze starzeniem się (m.in. zaburzenia motoryki, tendencja do zaparć), ale także nawykami i stylem życia. 

Poniżej 20 roku życia choroba występuje sporadycznie. Szczyt zachorowalności przypada na wiek 45 – 65 lat. Warto jednak zaznaczyć, że z uwagi na siedzący tryb życia, zmiany nawyków żywieniowych, a w rezultacie coraz częściej diagnozowaną otyłość, obserwuje się tendencję rozpoznawania choroby hemoroidalnej u coraz młodszych pacjentów.  Choroba dotyka równie często płeć żeńską jak i męską. Chorobę rozpoznaje się statystycznie częściej u rasy białej aniżeli u czarnej. Zauważa się także trend częstszego występowania choroby w grupie pacjentów o wyższym statusie socjoekonomicznym, co według naukowców wiązać się może z bardziej niezdrowym stylem życia, ale także z większym dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. 

W badaniach przesiewowych podczas kolonoskopii, u około 40% pacjentów diagnozuje się chorobę hemoroidalną. Najczęściej, u ponad 70% pacjentów rozpoznaje się stopień I tej choroby. 

Około 10% pacjentów wymaga operacyjnego leczenia choroby hemoroidalnej. W związku z obserwowanym starzeniem się populacji, prognozuje się 23% wzrost wydatków na leczenie choroby hemoroidalnej w najbliższych 20 latach.

Zapamiętaj

  • Choroba hemoroidalna to najczęstsza choroba proktologiczna.
  • Choroba hemoroidalna dotyczy najczęściej osoby w wieku 45 – 65 lat.
  • Co drugi pacjent po 50 roku życia cierpi z powodu choroby hemoroidalnej.
  • Choroba dotyka równie często kobiety oraz mężczyzn. 

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu