Ciąża a choroba hemoroidalna

W okresie ciąży dochodzi do wielu zmian fizjologicznych w organizmie matki, które pozwalają na bezpieczne i planowane urodzenie dziecka. Z punktu widzenia etiologii choroby hemoroidalnej, w organizmie ciężarnej dochodzi do kilku zmian, które wpływają na większe ryzyko występowania objawowej choroby hemoroidalnej. Do trzech najbardziej istotnych zalicza się:

  • Wzrost ciśnienia żylnego,
  • Wzrost stężenia progesteronu,
  • Zwiększona tendencja do zaparć.
Z punktu widzenia profilaktyki, ale także leczenia, warto zaznaczyć, że tzw. modyfikowalnymi czynnikami pozostają zaparcia. Stąd, tak ważny nacisk na profilaktykę tego elementu podczas ciąży i połogu. 

Wzrost ciśnienia żylnego

Powiększająca się macica zmienia nie tylko ciśnienie wewnątrzbrzuszne, ale także wpływa na zmianę ciśnienia żylnego poprzez bezpośredni ucisk i zmianę rozmieszenia narządów w obrębie jamy brzusznej i miednicy. Do zmiany ciśnień dochodzi także w największej żyle ustroju – żyle głównej dolnej. 

Wzrost ciśnienia w tej żyle, powoduje przenoszenie zmian ciśnień w żyłach doprowadzających krew do żyły głównej dolnej, m. in. żyłach okolicy odbytu. Finalnie w dystalnie położonych żyłach dochodzi do jej nadmiernego nagromadzenia, spowolnionego przepływu, a nawet zastoju. 

W organizmie ciężarnej dochodzi do zmian, które wpływają na większe ryzyko występowania objawowej choroby hemoroidalnej.

Wzrost stężenia progesteronu

Fizjologicznie, w czasie ciąży znacznie wzrasta ilość wydzielanego progesteronu, który wpływa także na układ sercowo-naczyniowy. W ścianach naczyń obwodowych stwierdzono występowanie obu rodzajów receptorów, na które oddziałuje progesteron. Powoduje on rozszerzenie naczyń, a jednocześnie zmniejsza ich elastyczność.

Zaparcia

Obserwowana dość częsta tendencja do zaparć w ciąży związana jest z wieloma aspektami. Przede wszystkim wydzielane hormony podczas ciąży wpływają na spowolnienie procesów trawienia. Po drugie zmiana anatomii w obrębie jamy brzusznej i miednicy (powiększająca się macica) wpływać może na zaburzenia pasażu stolca. Po trzecie, zmniejszona aktywność fizyczna w czasie ciąży, dodatkowo predysponuje do zaparć. 

Nasilenie objawów choroby hemoroidalnej

Najczęściej do nasilenia objawów choroby hemoroidalnej dochodzi w trzecim trymestrze ciąży, w efekcie sukcesywnie powiększającego się płodu i macicy i związanego z tym ucisku na spływ żylny, ale także nasilające się zaparcia i postępujący wzrost ilości progesteronu.

Dodatkowo, w czasie porodu (siłami natury), zwiększane parcie, wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego, skurcze macicy powodują zmiany w rozmieszeniu krwi żylnej, a finalnie mogą prowadzić do nasilenia choroby hemoroidalnej.

Zapamiętaj

  • Wpływ na częstsze występowanie choroby hemoroidalnej w ciąży związane jest z wzrostem ciśnienia żylnego, większą tendencją do zaparć i zmianami stężenia progesteronu.
  • Czynnikiem, na który można mieć wpływ (czynnik modyfikowany) to profilaktyka zaparć oraz wzrost aktywności fizycznej.
  • Dodatkowo, hemoroidy mogą się nasilać w okresie porodu i połogu.

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu