Przyczyny rozwoju choroby hemoroidalnej

Patofizjologia choroby hemoroidalnej wciąż nie jest w pełni poznana. Pomimo wielu doniesień anatomicznych, histopatologicznych, czynnościowych i innych, dokładny mechanizm powstawania patologii w obrębie hemoroidów pozostaje niejasny. 

Patogeneza choroby hemoroidalnej

W przeszłości proponowano wiele teorii, które miały rozwiązywać patofizjologię choroby. Aktualnie, wciąż jednak nie wiadomo, które zdarzenia są pierwotne, a które wtórne do objawowej choroby. Dodatkowo, u większości pacjentów, pomimo podobnych czynników ryzyka, można obserwować kilka schematów powstawania choroby z punktu widzenia jej patofizjologii.  

Do najczęściej wymienianych przyczyn leżących u podłoża zaburzeń okolicy odbytowej wpływających na zmiany morfologiczne i czynnościowe hemoroidów wymienia się zmiany: hemodynamiczne, mechaniczne i hormonalne.

W przeszłości, najczęściej przytaczano teorie dotyczących patofizjologii choroby hemoroidalnej:

  • Teoria żylaków
  • Teoria rozrostu naczyń 
  • Teoria nadczynności zwieracza wewnętrznego odbytu
Schemat hemoroidy
Początkowe stadium choroby hemoroidalnej

Najnowsze ustalenia

Aktualnie, dzięki zaawansowanym badaniom z dziedzin nauk podstawowych oraz doskonalszym narzędziom diagnostycznym, część z powyższych teorii obalono. Na przykład, wykazano, że budowa hemoroidów, nie ma budowy typowej dla żylaków, dodatkowo żyły te są pozbawione zastawek, stąd błędnie mówi się potocznie o „żylakach odbytu”. Teoria rozrostu tkanki łącznej oraz nadczynności zwieracza odbytu, choć wykazywana w wielu badaniach, nie przekonała większości naukowców jako jedyna izolowana przyczyna, co więcej jako mechanizm spustowy powstawania choroby. 

Informacja

Według stanu aktualnej wiedzy, za przyczynę zdarzeń patofizjologicznych choroby uznaje się:

  • Zmniejszenie powrotu żylnego do żył odbytowych podczas defekacji,
  • Zastój w poszerzonych hemoroidach,
  • Przesuwający się kanał odbytu (tzw. „teoria poduszki”), 
  • Zmiana jakości tkanki podporowej hemoroidów.

Nie ma pewności i jednoznacznego konsensusu, które z powyższych czterech czynników są pierwotne, a które wtórne. Niewątpliwie jednak wszystkie one wpływają finalnie na zaburzenia w obrębie hemoroidów i prowadzą do występowania choroby. 

Brak typowej budowy żylnej (brak zastawek) hemoroidów, czynniki powodujące wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego (otyłość, ciąża, praca fizyczna i inne), przy powtarzalnych złych nawykach defekacji, przewlekłych zaparciach powodują, że krew z hemoroidów z utrudnieniem odpływa przez żyły odbytnicze (głównie górne i środkowe) do krążenia żylnego. Przewlekłe, powtarzalne utrudnienia z odpływem krwi, powodują jej zastój w obrębie hemoroidów, co z kolei prowadzi do stopniowego poszerzania się hemoroidów.

Powtarzalne parcia, zmiany ciśnień w obrębie aparatu zwieraczowego oraz w samych hemoroidach wpływają na stosunki anatomiczne układu mięśniowego i samych hemoroidów. Fizjologicznie hemoroidy pozostają w łączności z częścią włókien mięśnia zwieracza wewnętrznego dzięki niewielkim strukturom więzadłowym (tzw. więzadła Parksa), pozwalając na pewną mobilność wyżej wymienionych struktur względem siebie. Powtarzające się nieprawidłowe parcia (zaparcia, przesiadywanie w ubikacji) prowadzą do rozluźnienia włókien więzadłowych, a w ostateczności do ich przerwania, co finalnie prowadzi do sukcesywnej tendencji wypadania hemoroidów poza brzeg odbytu. 

Podobne mechanizmy zauważa się także u osób starszych, nawet przy braku lub ograniczonym wpływie innych czynników ryzyka. Wzrost enzymów z grupy metaloproteinaz z wiekiem wpływają na degradację włókien kolagenowych i elastynowych oraz wpływają na ich przebudowę. Zmniejszona podatność tkanek, ich wiotkość i mniejsza elastyczność prowadzi do częstszego ich obniżania się i wypadania.  

Zapamiętaj

  • Patofizjologia choroby hemoroidalnej jest skomplikowana, a dokładne podłoże choroby ciągle nie do końca wyjaśnione.
  • Zakłada się, że kombinacja kilku czynników finalnie wpływa na występowanie patologii hemoroidów. 

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu