Czynniki ryzyka choroby hemoroidalnej

Najogólniej można stwierdzić, że choroba hemoroidalna związana jest w głównej mierze ze złymi nawykami dietetycznymi. Obniżona zawartość błonnika w diecie, zbyt mała podaż płynów, nadmierne spożycie alkoholu to najczęstsze błędy dietetyczne prowadzące do zaparć.

Nie wykazano jednoznacznie konkretnych genów lub predyspozycji genetycznej wiążącej się z wyższym ryzykiem występowania choroby. Dość często obserwuje się „rodzinne” występowanie choroby. Jest to jednak związane z czynnikami dietetycznymi, stylem życia oraz złymi nawykami wypróżnień.

Zaparcia wiążą się z koniecznością przedłużonego i nadmiernego parcia na stolec podczas wypróżnienia, co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego, które utrudnia z kolei powrót krwi żylnej. Podobny mechanizm występuje u kobiet w ciąży oraz połogu, ale także u osób otyłych czy zaawansowanych chorobach nowotworowych jamy brzusznej. Powiększająca się macica wpływa na zmianę ciśnienia wewnątrzbrzusznego, co może zaburzać przepływ krwi w obrębie kanału odbytu.

Warto wspomnieć, że już sama pozycja wyprostowana człowieka, sama w sobie predysponuje do wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego w porównaniu do innych ssaków. Jeżeli do powyższego dodamy złą dietę, a poza tym jeszcze inne czynniki, ryzyko wystąpienia objawowej choroby hemoroidalnej rośnie.

Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia choroby hemoroidalnej
Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia choroby hemoroidalnej.

Coraz częściej podnosi się złe nawyki wypróżnień jako element istotnie wpływający na występowanie choroby. Przesiadywanie na toalecie powiązane z przedłużonym i nadmiernym parciem na stolec zaburza naturalne odruchy wypróżnień oraz zaburza prawidłowy przepływ krwi w obrębie odbytu.

Uprawianie sportu, np. podnoszenie ciężarów czy kulturystyka, podobnie jak i ciężka praca fizyczna mogą predysponować do występowania choroby hemoroidalnej. W niektórych dyscyplinach sportowych takich jak kolarstwo, jazda konna także obserwuje się częstsze występowanie choroby. Utrzymywanie przez wiele godzin wymuszonej, niekomfortowej pozycji ciała, utrudnia powrót żylny okolicy odbytu.

Podobnie sytuacja wygląda u osób preferujących siedzący tryb życia. Niektóre profesje wymuszające konieczność długotrwałego siedzenia np. zawodowi kierowcy, także predysponują do wystąpienia choroby hemoroidalnej.

Zapamiętaj

  • Zaparcia, siedzący tryb życia oraz złe nawyki wypróżnień to najczęstsze czynniki ryzyka występowania choroby.
  • Nie przesiaduj w ubikacji. Przedłużone i nadmierne parcie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby.

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu