Krwawienie z odbytu - najczęstszy objaw choroby hemoroidalnej

Najczęstszym objawem choroby hemoroidalnej jest krwawienie z odbytu. Krwawienie głównie objawia się podczas oddawania stolca oraz bezpośrednio po wypróżnieniu i jest bezbolesne. Można wówczas zaobserwować żywo czerwoną krew na stolcu i/lub na papierze toaletowym. Najczęściej krwawienie jest niewielkie – w postaci smugi, plamy krwi na papierze, choć zdarzyć się mogą także obfite krwawienia. Zazwyczaj krwawienie jest samoograniczające się i związane przede wszystkim z aktem wypróżnienia. Bez innych chorób współistniejących (także wymagających leków rozrzedzających krew) nie zdarzają się krwawienia spontaniczne. Nawet 40% pacjentów z potwierdzoną chorobą hemoroidalną nie prezentuje żadnych objawów choroby, w tym krwawienia.

Przyczyny krwawienia

Zmienione chorobowo hemoroidy – powiększone, wypełnione krwią, a także z tendencją do wypadania, dość łatwo ulegają uszkodzeniu, a w rezultacie – krwawieniu. Czynnikiem, który może nasilać krwawienie są zaparcia oraz twarda, zbita konsystencja stolca. Wówczas, pasaż stolca przez zmienione chorobowo hemoroidy, dodatkowo je podrażnia i uszkadza doprowadzając do przedłużonego lub bardziej obfitego krwawienia.

Należy także pamiętać, że u pacjentów przyjmujących leki rozrzedzające krew (np. leki przeciwpłytkowe – kwas acetylosalicylowy, klopidogrel; antagoniści witaminy K – warfaryna, acenokumarol i inne), krwawienie może być bardziej intensywne i przedłużone.

Żywo czerwone ślady krwi na papierze to najczęstszy objaw choroby hemoroidalnej

To ważne!

Choroba hemoroidalna jest najczęstszą przyczyną krwawienia z odbytu. Niemniej, należy pamiętać, że krwawienie z odbytu może być powodowane innymi chorobami przewodu pokarmowego. Do najczęstszych przyczyn krwawienia z odbytu należą:

  • Rak odbytnicy
  • Choroby zapalne jelit
  • Choroba uchyłkowa jelita grubego
  • Szczelina odbytu

Inne przyczyny krwawienia

Każda z wymienionych powyżej chorób najczęściej ma swoją specyficzną symptomatologię – zespół objawów sugerujących daną chorobą, np. choroby zapalne jelit – osoby młodsze, bóle brzucha, tendencja do biegunek; choroba uchyłkowa – ból brzucha, stany podgorączkowe; szczelina odbytu – silny ból podczas oddawania stolca. Niemniej, czasem objawy choroby mogą nie być jednoznacznie obserwowane przez pacjentów, bagatelizowane lub pomylone. Wdrożenie leczenia choroby hemoroidalnej powinno być zatem poprzedzone konsultacją lekarską oraz badaniami (per rectum, rektoskopia, kolonoskopia i inne) i wykluczeniem potencjalnie innych przyczyn krwawienia. Szczególnie jest to istotne u pacjentów starszych, z chorobami współistniejącymi, a także z obciążonym wywiadem chorobowym lub obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku poważnych chorób przewodu pokarmowego.

Zapamiętaj

  • Choroba hemoroidalna to najczęstsza przyczyna krwawienia z odbytu.
  • Choroba hemoroidalna może współwystępować z innymi chorobami odbytu i jelita grubego.
  • Przyczyna każdego krwawienia z odbytu powinna być zbadana przed wdrożeniem leczenia. 
  • Krwawienie w chorobie hemoroidalnej najczęściej jest: skąpe, bezbolesne, żywoczerwoną krwią. 

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu