Terminy i definicje

Anoderma

Skóra pokrywająca dolną część kanału odbytu oraz okolicę odbytu. Anoderma jest gładką, lśniącą, elastyczną, pozbawioną przydatków (włosów) skórą. W jej obrębie może dochodzić do występowania chorób.

Anoskopia

Rodzaj instrumentalnego badania proktologicznego polegającego na wprowadzeniu krótkiego sztywnego wziernika długości około 7-10 cm. Badanie służy do oceny kanału odbytu oraz dolnej części odbytnicy. 

Biegunka

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to oddawanie trzech lub więcej luźnych lub wodnistych stolców na dobę. 

Choroba hemoroidalna

Zespół objawów chorobowych wynikających z patologicznie zmienionych hemoroidów. Najczęstszym objawem jest krwawienie, głównie po defekacji. W zależności od stopnia zaawansowania choroby wyróżniamy: I, II, III lub IV stopień choroby. W zależności od stopnia choroby podejmuje się leczenie zachowawcze, instrumentalne lub operacyjne. 

Defekacja

Oddawanie stolca, wypróżnienie.

Hemoroidy

Fizjologicznie występujące struktury o budowie jamistej położone w obrębie kanału odbytu. Są połączeniami tętniczo-żylnymi, a unaczynienie pochodzi głównie od tętnicy odbytniczej górnej. Zazwyczaj występują trzy główne kolumny hemoroidalne, rozmieszone promieniście. Pełnią ważną rolę w uszczelnianiu kanału odbytu oraz w akcie defekacji. Ich powiększenie a stopniowo także wypadanie połączone z krwawieniem jest charakterystyczne dla choroby hemoroidalnej. 

Kanał odbytu

Dalsza część przewodu pokarmowego, rozciągająca się od odbytnicy do brzegu odbytu. Ma długość około 4 cm. W jego obrębie znajdują się hemoroidy, gruczoły odbytowe oraz struktury aparatu zwieraczowego. Błona śluzowa pokrywająca kanał w zależności od jego wysokości wyścielona jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym (górna cześć , powyżej linii zębatej) lub wielowarstwowym płaskim (dolna część, poniżej linii zębatej). 

Linia zębata (grzebieniasta)

Anatomicznie położona w kanale odbytu, na poziomie linii krypt i brodawek. To także linia rozdzielająca dwa rodzaje unerwienia (powyżej linii – unerwienie somatyczne; poniżej – wegetatywne) oraz rodzaje nabłonków wyścielających kanał odbytu (powyżej linii – walcowaty; poniżej – wielowarstwowy płaski). Powyższe różnice mają duże implikacje kliniczne, głównie z powodu różnicy unerwienia bólowego. 

Mięśnie zwieracze

Mięśnie zwieracze – grupa mięśni okołoodbytowych. Wyróżnia się:

  • Mięsień zwieracz wewnętrzny – mięsień gładkokomórkowy, działający niezależnie od naszej woli, rozciąga się na długości 3 – 3.5 cm, a jego dolny brzegu dochodzi do brzegu odbytu. 
  • Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu – mięsień poprzecznie prążkowany, działający zależnie od naszej woli. Dzieli się na trzy części: podskórną, środkową i głęboką. 

Per rectum (badanie palcem)

Bardzo ważne i obligatoryjnie wykonywane badanie w przypadku podejrzenie chorób okolicy odbytu/ odbytnicy. Polega na wprowadzeniu drugiego palca przed odbyt. Pozwala na palpacyjne zbadanie odbytu i odbytnicy do 8 cm licząc od brzegu odbytu. 

Proktologia

Specjalizacja chirurgiczna zajmująca się diagnostyką oraz leczeniem chorób odbytnicy i odbytu. Z uwagi na specyfikę ale i trudności diagnostyczno-lecznicze tych chorób, proktologia jest ważną dziedziną medycyny pozwalająca na kompleksowe i kompetentne leczenie tych schorzeń. 

Rektoskopia

Rodzaj instrumentalnego badania proktologicznego polegającego na wprowadzeniu sztywnego wziernika i oceny kanału odbytu oraz dolnej części odbytnicy. Badanie pozwala na diagnostykę końcowej (do około 20 cm) części przewodu pokarmowego: kanału odbytu, odbytnicy i połączenia esiczo -odbytniczego.

Zaparcia

To z definicji oddawanie mniej niż 3 wypróżnień w tygodniu. Większość pacjentów myli powyższą prawidłową definicję ze zmianą konsystencji stolca, która zazwyczaj w zaparciach jest  twarda, zbita lub innych: konieczność przedłużonego parcia, ewakuacji ręcznej stolca, niepełnego wypróżnienia. 

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu