Co powinno mnie zaniepokoić?

Świąd, pieczenie i sączenie, pozostawianie śladów stolca, jasnoczerwone ślady krwi na stolcu i papierze toaletowym lub bieliźnie, a także uczucie niekompletnego wypróżnienia to typowe objawy choroby hemoroidalnej.

Najczęściej występuje kilka objawów łącznie, które dla pacjenta są bardzo nieprzyjemne i mogą znacznie obniżyć komfort życia osoby dotkniętej tą chorobą. Nie wiadomo dokładnie, ile osób cierpi na opisane dolegliwości. Przypuszcza się, że co druga osoba po 30. roku życia sporadycznie lub często cierpi na hemoroidy. Wiadomo jednak, że znaczna część osób starszych dotknięta jest tą dolegliwością.

Krwawienie samo w sobie, bez względu na inne objawy i okoliczności wystąpienia, powinno wzbudzać niepokój i zawsze wymaga przeprowadzenia badania i ewentualnej diagnostyki.

To ważne!

Powszechnie występująca choroba hemoroidalna może maskować występowanie innych poważnych chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Godnym potępienia jest wdrażanie leczenia zachowawczego choroby hemoroidalnej bez przeprowadzenia pełnego badania proktologicznego. Choroba hemoroidalna dotyczy najczęściej ludzi w wieku powyżej 50 roku życia, a więc także predysponowanych do rozwoju choroby nowotworowej lub innych chorób jelita grubego. 

Krwawienie

Ważnym jest kolor wydalanej krwi i jej objętość. Obfite lub masywne krwawienia wymagają pilnej konsultacji chirurgicznej. Ciemny, smolisty stolec może być związany z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego i wymaga wykonania gastroskopii. 

Brak efektu leczenia w postaci przedłużającego się krwawienia, braku poprawy po stosowanych lekach lub nawrót dolegliwości po leczeniu powinny wzbudzać niepokój i konieczność ponownej diagnostyki lub uzupełnienie o badania niewykonane podczas stawiania pierwotnej diagnozy. 

Współwystępowanie krwawienia z obserwowaną od niedawna zmianą rytmu wypróżnień, większa tendencją do zaparć czy biegunek (przy braku innych czynników ich wywołujących) czy zmiany uformowania stolca – np. tzw. stolce ołówkowe lub odbarwione powinny także sugerować konieczność wdrożenia diagnostyki.

objawy hemoroidów
Ból, świąd, krwawienie - to najczęstsze objawy choroby hemoroidalnej

Nie tylko krwawienie!

Występowanie objawów ogólnych, takich jak niezamierzony spadek masy ciała, stany podgorączkowe lub objawy ze strony innych układów powinny również skłaniać prowadzących lekarzy do pogłębienia diagnostyki. 

Ból krocza czy odbytu to objaw który najczęściej nie jest typowy dla choroby hemoroidalnej. Do najczęstszych przyczyn bólu odbytu należą: szczelina, przetoka lub ropień odbytu. Należy jednak pamiętać, że zakrzepica hemoroidów, choć występująca rzadko, może powodować silne dolegliwości bólowe okolicy odbytu. Wystąpienie bólu krocza, odbytu zawsze wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. 

Obecność w okolicy odbytu zgrubień, narośli, uwypukleń lub guzów ale także tkliwości czy świądu wymagają konsultacji lekarskiej. Nie są to objawy typowe dla choroby hemoroidalnej i wymagają konsultacji lekarskiej. 

Ważnym także jest konsystencja oraz zawartość stolca. Obecność treści ropnej, śluzowatej, smołowatej najczęściej  sugerują poważne choroby przewodu pokarmowego i nigdy nie powinny być bagatelizowane. 

Uczucie niepełnego wypróżnienia, częste wypróżnienia o małej objętości prawidłowego stolca lub konieczność pomagania ręcznego podczas defekacji mogą sugerować czynnościowe zaburzenia odbytnicy. 

Zapamiętaj

  • Brak poprawy po leczeniu choroby hemoroidalnej, ból odbytu, zmiana dotychczasowego rytmu wypróżnień wymagają koniecznej diagnostyki.
  • Krwawienie z odbytu u pacjentów z chorobą hemoroidalną nie wyklucza innych patologii odbytnicy, w tym raka.
  • Obecność ropy, śluzu na lub w stolcu, stolec odbarwiony, ołówkowy zawsze wymagają dogłębnej diagnostyki przewodu pokarmowego. 

Unikalny lek na hemoroidy

10 CZOPKÓW • 25 G MAŚĆ

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu